Universāls tīrīšanas līdzeklis TASKI JONTEC BEST, 5L

Cena bez PVN: 29.40 €

Cena ar PVN: 35.57 €

SKU: 7512309 Kategorija:

Apraksts

Ātri un pilnīgi notīra kā minerālu, sintētisku eļļu un tauku traipus, autokrāvēju riepu nospiedumus, tā arī ūdenī šķīstošus traipus – piemērots grīdu mazgāšanas iekārtām. Piemērots arī slapjai uzkopšanas metodei ar mopu un viendiska uzkopšanas iekārtām.
Signālvārds: Uzmanību.
Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 1,2-benzizotiazolin-3-ons (Benzisothiazolinone)
Bīstamības paziņojumi: H319-Izraisa nopietnu acu kairinājumu. EUH208-Var izraisīt alerģisku reakciju.

Tilpums: 5L

pH: 9