Dezinfekcijas līdzeklis Kvadro,300ml

Cena bez PVN: 3.74 €

Cena ar PVN: 4.53 €

SKU: 4750366003813 Kategorijas: ,

Apraksts

Dezinfekcijas līdzeklis virsmām, inventāram, apģērbam, rokām

Efektīvs dezinfekcijas līdzeklis, kurš nerada lipīgas atliekas. Var tikt izmantots arī roku dezinfekcijai. Līdzeklis paredzēts dažādu veidu virsmu un materiālu dezinfekcijai: atkritumu tvertnes, darba instrumenti, durvju rokturi, mēbeles, apģērbs, virtuves virsmas, tualetes podi, dušas kabīnes, vietās, kur grūti piekļūt u.c. Līdzekli var lietot pārtikas pārstrādes, ēdināšanas uzņēmumos, bērnu dārzos, sabiedriskās un mācību iestādēs.

Lietošana: pirms izsmidzināšanas sakrātīt aerosola flakonu. Uzsmidzināt  tieši uz dezinficējamās virsmas no 5-10 cm attāluma un ļaut nožūt. Nenoskalot. Laiks starp lietošanas reizēm saskaņā ar mazgāšanas un dezinfekcijas programmu. Dezinficējoši aktīvas vielas: spirtu maisījums 70%.

BĪSTAMI! Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. Sargāt no bērniem! Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. Nedurt vai nededzināt arī pēc izlietošanas. Aizsargāt no saules stariem. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot acis.

Satur: etilspirts 295 g/kg, izopropilspirts 159 g/kg

Ražotājs: SIA “Kvadro”, Latvija