DOMESTOS Citrus dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis tualetei 750ml

Cena bez PVN: 1.87 €

Cena ar PVN: 2.26 €

Apraksts

Tualetes poda tīrīšanas līdzeklis ar citrusa aromātu. Līdzeklis efektīvi nogalina baktērijas un nodrošina ilgstošu aizsardzību tualetē. Tualetes virsmas būs dezinficētas, baltas un mirdzošas

Sastāvdaļas

Nātrija hipohlorīts (4,5g uz 100g). <5% hloru saturošs balinātājs (nātrija hipohlorīts), nejonu virsmaktīvās vielas, katjonu virsmaktīvās vielas, ziepes; smaržvielas.

Bīstami!
H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H315 – Kairina ādu.
H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
P102 – Sargāt no bērniem.

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.

Tilpums: 750ml