DOMESTOS Duo Ocean tualetes bloks 110g

Cena bez PVN: 3.71 €

Cena ar PVN: 4.49 €

SKU: 24670 Kategorija:

Apraksts

Apraksts

DOMESTOS Duo Ocean tualetes bloks

 

Sastāvdaļas

>30% anjonu virsmaktīvās vielas; <5% nejonu virsmaktīvās vielas, smaržvielas, fosfāti, aromātiskie ogļūdeņraži, linalols, citrāls, limonēns.

 

Bīstami!
H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H315 – Kairina ādu.
H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
P102 – Sargāt no bērniem.

 

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā, vēsā un tumšā vietā.