Košļājamās gumijas tīrīšanas līdzeklis TASKI TAPI GUM, 500 ml

Cena bez PVN: 10.58 €

Cena ar PVN: 12.80 €

Apraksts

Aerosolveida tīrīšanas līdzeklis, kas sasaldējot košļājamo gumiju to palīdz izņemt no mīkstiem grīdu segumiem un mīkstajām mēbelēm.
Lai izņemtu košļājamo gumiju – sasaldē to. Nesatur CFC. Efektīva un ātra košļājamās gumijas izņemšana no paklāja, nebojājot tā šķiedras. Videi draudzīgs.

Signālvārds: Bīstami.
Bīstamības paziņojumi: H222 – Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. H229 – Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.
Drošības prasību apzīmējumi: P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P211 – Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem. P251 – Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P410 + P412 – Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C.

Tilpums: 500 ml