Paklāju tīrīšanas šampūns TASKI TAPI SHAMPOO, 5L

Cena bez PVN: 39.98 €

Cena ar PVN: 48.38 €

SKU: 101100200 Kategorija:

Apraksts

Paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšanas līdzeklis, kuru izmanto ar ekstrakcijas metodi. Ietverta jaunā ONT smaku neitralizēšanas tehnoloģija

Koncentrēts paklāju šampūns vidējas intensitātes visu veidu paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšanai. Ietver jauno ONT smaku neitralizēšanas tehnoloģiju efektīvai nepatīkamu smaku neitralizēšanai un ilgstoši noturīgam aromātam.

• Īpaša un efektīva putojošu virsmaktīvo vielu kombinācija
• Viegli savācami atlikumi
• pH neitrāls, testēts Woolsafe Institūtā
• Piemērots visām paklāju mazgāšanas metodēm
• Ietver ONT gaisa neitralizēšanas tehnoloģiju
• Efektīvi samazina sīko putekļu alergēnus
• Lielisks tīrīšanas sniegums
• Novērš atkārtotu paklāja sasmērēšanos
• Drošs lietošanai uz visiem paklāju veidiem, arī vilnas
• Var lietot sausai un slapjai mazgāšanai, kā arī uzkopšanai ar ripu
• Neitralizē nepatīkamu smaku molekulas un piešķir paklājam patīkamu aromātu
• Testēts neatkarīgās laboratorijās uz alergēnu samazināšanu

Signālvārds: Bīstami.
Satur sērskābi, mono-C12-14-alkil esterus, nātrija sāļus (Sodium Lauryl Sulfate).
Bīstamības paziņojumi: H315 Kairina ādu. H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi: P280 Izmantot acu un sejas aizsargus. P305+P351+P338-SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

pH 6…7

Tilpums: 5 L