ZILGME – Trauku mazgāšanas līdzeklis ar citronu smaržu, 5L

Cena bez PVN: 12.70 €

Cena ar PVN: 15.37 €

Apraksts

Dažāda materiāla trauku, galda piederumu un virsmu mazgāšanai. Pēc mazgāšanas, traukus un virsmas noskalot ar ūdeni. Putojošs. Darba šķīduma koncentrācija 0,005 – 0,1%.

Sastāvs

anjonu virsmaktīvās vielas 5 – 15%, nejonu virsmaktīvās vielas <5%, smarža, Citral, D-limonene, Phenoxyethanol.

Drošības frāzes

Uzmanību. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Sargāt no bērniem. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.

Imagem

Tilpums: 5 L