Trauku mazgāšanas līdzeklis CIF EXTRA STRONG LEMON, 5L

Cena bez PVN: 16.68 €

Cena ar PVN: 20.18 €

Apraksts

Koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis manuālai trauku mazgāšanai.
Lieliski mazgā glāzes, galda piederumus, trakus, pannas un katlus. Saudzīgs pret roku ādu.

Signālvārds: Uzmanību.
Bīstamības paziņojumi: H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi: P101 – Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 – Sargāt no bērniem.

pH 7.0

Tilpums: 5 L