Universāls virsmu tīrīšanas līdzeklis CIF MULTISURFACE CLEANER, 400 ml

Cena bez PVN: 5.49 €

Cena ar PVN: 6.64 €

SKU: 101102904 Kategorija:

Apraksts

Likvidē grūti tīrāmus pirkstu nospiedumus un traipus no visu veidu ūdens noturīgām virsmām. Neatstāj svītras. Piešķir virsmai mirdzumu.
Īpašības:

– viegli lietojams
– vairākas funkcijas vienā
– izcils rezultāts, virsm izskatās kā jauna
– viegls un svaigs aromāts
Bīstamības paziņojumi: H229 – Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt. EUH208 – Var izraisīt alerģisku reakciju.
Drošības prasību apzīmējumi: P102-Sargātnobērniem. P210 Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. P251 – Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas. P410+P412 – Aizsargāt nosaules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C.

Tilpums: 400 ml